2006

Stacja Uzdatniania Wody w Raciborzu

Generalny Wykonawca: Gutkowski Leszno
Zakres prac: Oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2006
Opis: Zasilanie napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych

Stacja Uzdatniania Wody w Brwinowie

Generalny Wykonawca: Gutkowski Leszno
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2006
Opis: Zasilanie napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych