2008

Stacja Uzdatniania Wody PEC Suwałki

Generalny Wykonawca: H2Optim Sp. z o.o. Poznań
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, wizualizacja, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2008
Opis: Zasilanie napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych