2013

SUW Jesionowa w Kościanie

Generalny Wykonawca:
Zakres prac:
Rok przekazania do eksploatacji: 2013
Opis:

Stacja Uzdatniania Wody Skórcz

Generalny Wykonawca: HYDROCOMPLEX Malbork
Zakres prac: Prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2013
Opis: Instalacje elektryczne i napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA