2015

Stacja Uzdatniania Wody Cesarzowice

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2015
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA

Stacja Uzdatniania Wody Rzeczyca

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2015
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA

ZUW Szczepanów (Środa Śląska)

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2015
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA

Zestaw Hydroforowy Kielce „Browar”

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2015
Opis: Dostawa i montaż zestawu 3-pompowego wraz z układem sterowania

Zestaw Hydroforowy w Gminie Krasocin

Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie zestawu pompowego wraz ze sterownicą.
Rok przekazania do eksploatacji: 2015
Opis: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu 4-pompowego wraz z monitoringiem dla wodociągu grupowego Mieczyn.

SUW Kościan ul. Jesionowa

6Zamawiający: HYDRO
Generalny Wykonawca: Zakład Automatyzacji
Zakres prac: oprogramowanie sterowników PLC i systemu SCADA, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2016
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych zasilanych przetwornicami częstotliwości  oraz AKPiA,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie wizualizacji w systemie SCADA i panelu HMI
Zastosowane pompy: Grundfos 3x30 kW
Wydajność: 300 m3/h