2017

Stacja Uzdatniania Wody dla m. Nowy Tomyśl

Zamawiający: PWIK Nowy Tomyśl
Generalny Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2017
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA

Stacja Uzdatniania Wody dla m.Kościan

Zamawiający: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: PRESTIGE Poznań
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch dwóch zestawów hydroforowych
Rok przekazania do eksploatacji: 2017
Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, rozbudowa wizualizacji w systemie SCADA