Jesteś tutaj: POSTER > Referencje > Stacje uzdatniania wody i hydrofory > 2018 > Mosina Pożegowo

Mosina Pożegowo

Zleceniodawca: AQAUNET Poznań
Generalny Wykonawca: WUPRINŻ Poznań
Branża: elektryczna i AKPiA
Zakres prac: koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2017 – 2018
Opis:  Kompleksowa przebudowa zbiorników retencyjnych wody czystej z rozbudową systemu SCADA, wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie oświetlenia terenu.