2014

SUW Mosina

Generalny Wykonawca: Eko - Partnerzy
Zakres prac:
Rok przekazania do eksploatacji: 2014
Opis:

Budowa zbiorników wody sieciowej w Lubinie – Zestaw Hydroforowy

Generalny Wykonawca: Hemiz Sp. z o. o.
Zakres prac: Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie
Rok przekazania do eksploatacji: 2014
Opis: Układ sterowania dla zestawu hydroforowego przy Elektrociepłowni Lubin.

SPC Nietuszkowo

Generalny Wykonawca: WIMAR Koronowo
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2014
Opis: Zasilanie napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA

SUW Chodzież

Generalny Wykonawca: WIMAR Koronowo
Zakres prac: Koncepcja, projekt, prefabrykacja, montaż, oprogramowanie, rozruch
Rok przekazania do eksploatacji: 2013 - 2014
Opis: Zasilanie napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja  w systemie SCADA