Jesteś tutaj: POSTER > Referencje > Systemy monitoringu > 2006

2006

Gminny Zakład Komunalny w Chojnicach

Generalny Wykonawca: Stworzenie systemu centralnego monitoringu
Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach
Rok przekazania do eksploatacji: 2006
Opis: System monitoringu przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GPRS

Urząd Gminy w Dragaczu

Generalny Wykonawca: System monitoringu pompowni
Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach
Rok przekazania do eksploatacji: 2006
Opis: System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS