Jesteś tutaj: POSTER > Referencje > Systemy monitoringu > 2007

2007

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o. Legnica

Generalny Wykonawca: System monitoringu pompowni melioracyjnych
Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach
Rok przekazania do eksploatacji: 2007
Opis: System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GSM/GPRS

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach

Generalny Wykonawca: System monitoringu pompowni melioracyjnych
Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach
Rok przekazania do eksploatacji: 2007
Opis: System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

Generalny Wykonawca: Stworzenie systemu monitoringu pompowni sieciowych
Zakres prac: Wykonanie centralnego stanowiska dyspozytorskiego do monitoringu, stworzenie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji danych o obiektach
Rok przekazania do eksploatacji: 2007
Opis: System monitoringu przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania wody, oparty o łączność GSM/SMS